Bora Güngören

Kurucu | Portakal Teknoloji

Bora Güngören 30 yılı aşkın programlama ve 20 yıla yaklaşan yazılım sektör deneyiminde çok sayıda alanda araştırma ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştır. Yakın zaman içerisinde aralarında kamu, savunma sanayi ve yurt dışına açılmış Türk şirketleri yanı sıra çok sayıda KOBİ ve startup içeren müşterileri ile kurumsal yazılımlar, endüstri 4.0, İHA görüntüleme, veri analitiği,…

Bora Güngören 30 yılı aşkın programlama ve 20 yıla yaklaşan yazılım sektör deneyiminde çok sayıda alanda araştırma ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirmiş ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştır. Yakın zaman içerisinde aralarında kamu, savunma sanayi ve yurt dışına açılmış Türk şirketleri yanı sıra çok sayıda KOBİ ve startup içeren müşterileri ile kurumsal yazılımlar, endüstri 4.0, İHA görüntüleme, veri analitiği, sağlık bilişimi, blokzincir, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi konularda etkin biçimde çalışmıştır. Akademik dünyada özellikle 2000li yılların başlarında yazdığı 5 ders kitabı ile tanınan Güngören, halen akademik olarak da etkindir. Aralıklı dönemlerde Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mimarisi, Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği, Sistem Geliştirme Yaşam Çevrimi; ODTÜ İşletme Bölümü’de Yenilik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Python ile İş Verisi İşleme seçmeli derslerini vermektedir. Dönem dönem üniversiteler ve TTO’lara da danışmanlık vermektedir.